Biblio

Journal: 106 Items

Prize: 13 Items
Symposium: 70 Items

Technology Report: 0 Items
Book: 0 Items

Project: 14 Items

2020


2019


Prize   優秀論文獎,

2018


Prize   優秀論文獎,

2017


2016


2015


Prize   優秀論文獎,

2014


2013


2012


Prize   優秀論文獎,

2011


Journal   Hsu Chung-Li*, Chang, Kai-Po, Kuo, Jun-Ming, Dai, Shin-Yi, The Effect of Infiltration on Spray Cohesive Agent for Mudstone Soil,

2010


Symposium   Hsu Chung-Li*, Dai.Shin-yi, Wu.Chon-gin, 藤枝林道之災損與復健策略探討,
Journal   Hsu Chung-Li*, Shin-yi DAI, Shiu-wen CHIANG, Chai-yin CHAN, Erosion control for mudstone soil with ventilation and watertight resin,
Journal   Hsu Chung-Li*, Chen.Su-Chin, Shih.Bou-Chun, Chen.R-Min, Giu.Xin-Wei, Chang.Su-Nu, 莫拉克風災區之堰塞湖防災與警戒,

2009


Journal   Hsu.Hon-Min, Hsu Chung-Li*, Dai.Shin-Yi, 嘉義白杞村樟樹坪地層滑動之探討,
Journal   Hsu Chung-Li*, Wu.Chon-Gun, Shih.Bou-Chun, Lin.Sho-Yon, Dai.Shin-Yi, 莫拉克颱風造成藤枝林道之災損與復建對策建議,
Journal   Hsu Chung-Li*, Dai.Shin-Yi, Hsu.Hon-Min, Chen.Shu-Tzu, Chen.Chai-In, 紅壤噴灑黏著劑之防沖效果,

2008


2007


2006


2005


2004


2003


2002


2001


2000


1999


1998


1996


1995


1994


1991